Vandringsleder

Café | Gårdsbutik | Öppen KRAV-gård | Boende | 5 km söder om Vimmerby

vinterbild
fire
fåren2020
gräslök
rosenbönor

Vandringsleder i Ingebo hagar

I Ingebo hagar och skogsmarker finns flera vandringsleder att upptäcka den småländska naturen genom. Kaffekorgar, bärstol till barn, samt klövjeväskor (till liten och stor hund) kan du låna i caféet. Där köper du smörgåsar, kakor, bullar och fyller dem med. I anslutning till parkeringen finns brevlådor med kartor som du kan ta med dig ut på din vandring.


Du kan välja längd på din vandring: 1,2 km, 1,4 km, 2,4 km, 4,2 km Lederna är väl markerade.

Vandra kan du göra när du själv önskar! God tur och välkommen till Ingebo hagar och skogsmarker!

Gula leden, 1,2 km

Den korta leden på 1,2 km är ett bra val för barnfamiljen och alla andra äventyrslystna!

Leden utgår från byn och leder ner genom den gamla fägatan. Du svänger av och vandrar genom en hassellund och snart är du framme vid den lilla bäcken som bron tar dig över. På väg in i skogen kan du pröva din balans på en lång trädstam. Väl inne i skogen finner du en blandning av löv- och barrträd, en del så gamla att man kan kalla dem levande död ved, då många andra organismer lever av dem.

När det ljusnar mellan träden går du genom grinden och in i hagmarken. Här blommar i juni orkidén Jungfru Marie Nycklar och i junikvällen kan du känna doften av Nattviol. Snart är du framme vid den flera hundra år gamla eken, som vi kallar ”Farmors-eken”. Nu kan du slå dig ner med den flata stenen som bord och packa upp matsäcken eller kaffekorgen från caféet. En äventyrlig del av din vandring återstår, nämligen grottan som bildats mellan en lodrät bergsvägg och ett jätteflyttblock. Området kring grottan är en nyckelbiotop, skyddad p g a sina ovanliga mossor och lavar. Nedanför, bland hassel, asp och ek, växer i maj Vätteros, en ovanlig växt som saknar klorofyll och parasiterar på hassel.

Nu återstår en vandringssträcka genom hagmark med stora och gamla lövträd blandat med enar. Kanske träffar du fåren här! Grinden genom fårstängslet tar dig in i nästa hagmark och snart är du tillbaka i byn!

Gröna leden, 1,4 km

Vår nyaste vandringsled är 1,4 km och startar vid infotavlan invid parkerings platsen. Stigen ner till kallkällan, som aldrig sinar, har legat dold i över 70 år och har nu varsamt röjts fram. En ny gärdesgård har byggts där den gamla fanns redan på laga skiftets tid. Intill stigen ligger byns gamla soptipp. Här kan man beskåda sopor från 1970-tal och tillbaka till sekelskiftet. Så gjorde man på den tiden, idag kommer sopbilen varannan vecka istället.

När du kliver över stättan passerar du in i en fårhage och sedan in i ytterligare en. Här ser du nu en av byns tre kräftdammar, som anlades för ca 30 år sedan. Tidigare levererades härifrån svenska flodkräftor till Östermalmshallen i Stockholm. Sväng runt dammen och ta nu sikte på den stora eken. Bakom den ska du kliva över en stätta och ut i en blandad björk- och tallskog. Sväng höger efter denna och kika lite längre fram efter odlingsrösen som härrör från den tid då man svedjade (brände) skogen för att kunna odla.

Sedan svänger du höger ut på en smal skogskörväg. Efter ca 100 meter är det dags att svänga höger igen. Stigen går nu zick zack uppför backen i tallungskogen. Snart finner du en ”liggande höna”. Så kallas flyttblock, från istiden, som vilar på tre stenar. Stigen leder dig ner till den gamla granskogen. En bit fram, vid sidan av de mäktiga frötallarna, blommar på försommaren Carl von Linnés favoritblomma Linnean. Denna lilla rara vedväxt hör till gruppen ris- och dvärgbuskar och är Smålands landskapsblomma. Stanna upp och känn hur dess doft påminner om mandel!

Framme vid hyggeskanten svänger du höger och efter ca 20 meter höger igen. Följ bäcken genom den täta ungskogen tills du kommer fram till en stätta som tar dig ut i ”Gubbekärret”. Möjligen minner namnet om någon stackars ”gubbe” från byn som råkat ut för något i denna vattenrika mark. För att du inte ska bli blöt om fötterna så viker leden in över en stätta på lite fastare mark. Snart är du framme vi kräftdammarna igen och vandrar du bort över dammens invallning så är du snart uppe i byn igen.

Röda leden, 2,4 km

Mellanleden är på 2,4 km. Också den har sin början i den gamla fägatan och vidare ner längs blandskog som sköts varsamt enligt kontinuitetsmetoden. Utmed bäcken du passerar över, växer på våren den inte helt vanliga Gullpudran.

Snart är du nere i den mörkare barr- skogen som har ljusa luckor p g a stormarna Gudrun och Per. En lång, mossbeklädd backe leder dig upp till ”Mördare-lyckorna”. Här skedde ett hemskt mord den 3 juni 1834 då bonden Håkan Ingeström drämde yxan i huvet på unge drängen Gustaf Boman, ”varpå han dog”, som det står i släkthistorien. Ett svartsjukedrama låg bakom dådet och som lite kuriosa kan tilläggas att bonden Håkan var Astrid Lindgrens farmors farfars bror. Idag är dock ”Mördarelyckorna” en fridfull plats där fåren betar. Följ gärdesgården, stenmurarna och de gamla lövträden genom hagmarken. När du kommit ner så du har ungskog på din vänstra sida och stamkvistade granar på din högra sida, ska du snart lyfta blicken för att få se en stor ”häxkvast” i toppen på en hög gran på andra sidan hagmarken. En sådan formation är en genetisk mutation som gör att granens skott börjar växa tätt-tätt, så att en bollformad topp bildas. Nedanför hagmarken svänger vandringsleden tvärt höger och för dig ut i gammal åkermark, som på 1950-tal planterades med gran. Stora stenrösen bland granarna minner om den tid då man med mycken möda lyckades odla säd till sitt dagliga bröd på dessa marker.

Strax är du uppe på Kungsvägen, den gamla riksvägen mellan Stockholm och Kalmar. Under hundratals år har här färdats både kungar och bönder. Du passerar snart torpet Blomsterhult. Hit gick man förr från Ingebo för att få hjälp med smide. Det höga staketet på din högra sida inhägnar en löv- plantering. Där planterades år 2001 lövträden ek, bok, lind, fågelbär och masurbjörk. Stanna till en stund och ta del av mer uppgifter om lövplanteringen. Infotavlan är placerad direkt till höger, där du ska svänga ner för att komma tillbaka till byn. En skön vandring genom vackra hagmarker väntar dig nu. Glöm inte stänga grindarna efter dig!

Blåa leden, 4,2 km

Den längsta vandringsleden sträcker sig 4,2 km genom hagmark, skog och mossmark för att sedan föra dig tillbaka till Ingebo längs den gamla Kungsvägen. Leden börjar som de andra i den gamla fägatan. Den första sträckan är samma som 2,4 km-leden. Men när mellanleden viker av efter hagmarken på ”Mördarelyckorna”, så fortsätter du rakt fram genom en smal led i den frodiga granungskogen. Du passerar snart över ”Järnkärrsmossarna”. Här bröts förr myrmalm till järnbruken, bl a Storebro bruk. På mossarna har under senare tid skördats foder till djuren, men nu växer här 60-årig gran av dålig kvalité. Leden banar sin väg fram genom 20-årig granskog. Du passerar ytterligare en, på 1950-talet, planterad granskog. Leden går vidare som stensatt väg och sedan upp på fastare tallmark. Här uppe passerar du snart rester av en kolarkoja.

Vid torpet Björkhult vänder leden och du följer nu vägen en bit för att sedan vika in och följa längs den gamla bondeskogen som under sommaren betas av kvigor från grannbyn Knabbarp. Du passerar återigen på den stensatta vägen och svänger sedan vänster för att komma ut på ”Lille Mosse” som spänger hjälper dig över. Väl uppe på en höjd ser du nu ryttartorpet Skällebacka, som under 1700-talet och en bit in på 1800-talet var soldattorp under Knabbarp-Ingebo rusthåll. Snart är du framme vid en liten väg som leder dig upp till Kungsvägen.

På vägen hem passerar du järnåldergravfältet, där du kan ta del av information på en tavla invid vägen. En liten bit längre fram ansluter leden till 2,4 km-leden.

Kontaktuppgifter

kristina@ingebohagar.se, 070-6583212


Följ oss i sociala medier: Facebook & Twitter

#ingebohagar #ingebo