Ingebo hagar

Café | Gårdsbutik | Öppen KRAV-gård | Boende | 5 km söder om Vimmerby

Ingebo hagar - den lilla byn strax utanför Vimmerby

Strax söder om Vimmerby i Småland ligger den gamla bondbyn Ingebo. Här har människor och djur levt i flera hundra år. Genom deras strävan att överleva och försörja sig har ett landskap formats. Åkermark har röjts fram ur den steniga jorden och odlingsrösen och stenmurar har skapats när sten lagts till sten av flitiga händer. Genom skog och hagmark har vagnshjul, fötter och klövar nött fram stigar och körvägar. På många sätt ser vi idag spåren av förfäderna och deras möda.


Idag är det familjen Lindelöf (11:e generationen) som genom den ekonomiska föreningen bedriver verksamhet med utgångspunkt i KRAV, FSC och PEFC certifierat jord- och skogsbruk. En annan viktig utgångspunkt för all verksamhet i byn Ingebo är att ”bruka utan att förbruka”. Med detta menar vi att vi genom ett genomgripande kretsloppstänkande hela tiden försöker skapa en balans mellan det som används eller förbrukas och det som byggs upp eller planteras. Strävan är att genom detta uttryck ”bruka utan att förbruka” utveckla hela byn, och allt den har att ge, till att utgöra en bas för mångfald av verksamheter, inkomstmöjligheter och människor. Naturligtvis försöker vi spara på energi och andra resurser på ett smart sätt.


Under åren 2011-2018 drevs Ekocaféet av familjen Pommerenke.

Våren 2019 öppnar  caféet upp på nytt i form av Flickornas café, med fokus på smörgåsar och hembakat efter mormors recept. Välkommen!


Vill du läsa mer om vårt kretsloppsarbete? Det kan du göra här.


Ingebo hagar ekonomisk förening

Den 24 maj 2011 bildades den ekonomiska föreningen Ingebo hagar av fem landsbygdsentusiaster. Målet med föreningens verksamhet är att utgöra en bas för en rad verksamheter som bedrivs med utgångspunkt i KRAV, FSC och PEFC certifierat jord- och skogsbruk samt ekologisk djurhållning i byn Ingebo.


Strävan är att utveckla hela byn, och allt den har att ge, till att utgöra en bas för en mångfald av verksamheter och människor. Tillsammans kan man åstadkomma mycket och få lust och arbetsglädje på köpet. Kretsloppstänkandet är vår ledstjärna och en hållbar framtid vårt mål!

Kontaktuppgifter

kristina@ingebohagar.se, 070-6583212


Följ oss i sociala medier: Facebook & Twitter

#ingebohagar #ingebo