Arkiv

Café | Gårdsbutik | Öppen KRAV-gård | Boende | 5 km söder om Vimmerby

Naturturismen växer i 9 av 15 regioner i Sverige, enligt en LRF-rapport 2018


Den svenska naturen attraherar allt fler turister, visar en rapport från Lantbrukarnas riksförbund, LRF. Framför allt stiger Dalarna och vidare norrut i popularitet bland besökarna. LRFs medlemmar välkomnar allmänheten ut i naturen men påminner om att det är viktigt att visa hänsyn mot djur- och växtliv.


Naturturismen ökar i 9 av 15 LRF-regioner, enligt rapporten. Med naturturism menas aktiviteter som vandring, skidåkning, fiske, kanotpaddling, cykling och utomhusbad. Det är främst besökare i grupp, med eller utan guide, som allt oftare hittar ut i skog och mark. Den största turism-tillväxten sker från Dalarnas och Gävleborgs län och norrut. Rekreation i natur är också en så kallad ekosystemtjänst, som går att kombinera med jord- och skogsbruk.

Björn Galant, äganderättsexpert på LRF:

– En stor del av naturturismen sker i det jord- och skogsbrukslandskap som förvaltas av privata markägare. Att deras marker har en sådan attraktionskraft är positivt.

Kristina Lindelöf, skogsbrukare i Småland, är en av de 4 200 LRF-medlemmar som delvis livnär sig på besöksnäringen. Hon berättar att det är den brukade skogen som är mest värdefull för turisterna.

– Många undersökningar har visat att skog som människor trivs bra i, det är en brukad skog. Ofta är det en skött tallskog som är ganska gles och man kan se väl igenom, där trivs människor, säger Kristina Lindelöf.

Workshop med utgångspunkt från rapporten Styrmedel för Skogens sociala värden. Föredrag av Anna Stens Umeå universitet, Stefan Karlsson Skogsstyrelsen, Kristina Lindelöf Ingebo hagar

Seminarieledrare Sofia Blomkvist, skogsstyrelsen


Inspelat vid konferensen Tankesmedjan för friluftsliv på Djurönäset, den 18-19 april 2018


Kristina Lindelöf medverkar ca 26 minuter in i filmklippet.

Kontaktuppgifter

kristina@ingebohagar.se, 070-6583212


Följ oss i sociala medier: Facebook & Twitter

#ingebohagar #ingebo