Lövhägnet

Café | Gårdsbutik | Öppen KRAV-gård | Boende | 5 km söder om Vimmerby

vinterbild
fire
fåren2020
gräslök
rosenbönor

Lövhägnet

I strävan att höja andelen löv i byn Ingebo anlades ett lövhägn för 11 år sedan. Hägnet är 1ha stort och innehåller ek, lind, avenbok, fågelbär och masurbjörk. Lövhägnet är öppet för besökare och mer information finns att ta del av i anslutning till hägnet.


"Inspiration att anlägga ett lövhägn i Ingebo hagar fick jag vid ett seminarium på temat Agroforestry i Tingsryd år 1999. Att jag valde bl a masurbjörk beror på en mycket givande studieresa till Finland år 1999. Rådgivning och support har jag fått från Lövträdsinstitutet, Skogsvårdsstyrelsen och Södra." /Kristina Lindelöf

Fakta om lövhägnet i Ingebo:

● Avverkning och flisning utfördes på det tänkta området år 1999. Boniteten var en G24.

● Viltstängsel kring ca 2 ha sattes upp år 2000.

● Håkans glada grisar utförde markberedning under sensommar och höst år 2000.

● Lite kompletterande markberedning utfördes av ett litet traktorburet markberedningsagregat före planteringen år 2001.

● I april-maj 2001 planterades 2025 st skogsek, 175 st avenbok, 650 st skogslind, 1100 st fågelbär, 750 st masurbjörk (proviniens Loppi)

    och 1250 st vårtbjörk.

● I maj 2002 planterades i stort sett all skogsek om, pga dåligt plantmaterial år 2001. Skogseken planterades tillsammans med skogslind

    och avenbok för stamrensning av eken.

● Skogseken är planterad med 2 m avstånd mellan raderna och 1 m mellan plantorna.

    En rad med bara ek följs av en rad med ek - ek - lind eller bok, osv. På detta vis varvas raderna för att ge bästa stamrensning av eken.

● Total kostnad för anlägandet av lövhägnet: 123 436 kr

● Stöd från Skogsvårdsstyrelsen för anläggande av ädellöv: 46 316 kr


    Utförda skötselåtgärder under åren:

● Fågelbären behandlades med såpvatten mot bladlöss år 2001 och 2002.

● Röjning år 2003 och 2004.

● Stamkvistning varje sommar år 2008-2012. All masurbjörk och fågelbär, en del rönn, sälg och björk är nu stamkvistade 3 gånger.

● Röjning höst år 2009 och sommar 2010.

● Stormarna har inneburit arbete med vindfällen av tall och gran i och intill hägnet. Ett par hundra meter viltstängsel har fått reparerats

    eller helt ersättas av nytt.

● Gårdens gotlandsfår har betat i hägnet under ett par perioder sommaren 2010-2012.

Kontaktuppgifter

kristina@ingebohagar.se, 070-6583212


Följ oss i sociala medier: Facebook & Twitter

#ingebohagar #ingebo