Kretsloppsarbetet

Café | Gårdsbutik | Öppen KRAV-gård | Boende | 5 km söder om Vimmerby

vinterbild
fire
fåren2020
gräslök
rosenbönor

Kretsloppsarbetet

Kretsloppstänkandet är vår ledstjärna och en hållbar framtid vårt mål!


Vi har beslutat oss för att med en by, med kända anor kring byns historia och alla de 15 generationer som levt här sedan slutet av 1600-talet, möta framtiden och de utmaningar som ligger i att fördela byns resurser så att de räcker till fler familjer att få sin utkomst från. Att låta ramen för familjernas samarbete utgöras av ett kooperativ i en ekonomisk förening där ledstjärnan är kretsloppsanpassning och målet är en hållbar utveckling, såväl ekonomiskt som socialt för medlemmarna och framförallt för miljön i och kring byn Ingebo. Det är egentligen detta som är det innovativa; att ta ett helhetsgrepp på begreppet hållbar utveckling: Att lära sig dela på resurserna i en by, där markägaren själv inte skulle kunna göra verklighet av alla möjligheter som finns. Att lära sig samarbeta och leva nära andra familjer och tillsammans skapa inkomstmöjligheter som räcker till försörjning för alla. Och framförallt; att göra detta på ett sådant sätt som ej tär på, utan för tillbaka resurser till marken vi brukar!


Under 2014-2015 sammanställdes tankar kring kretsloppsarbetet i ett häfte kallat; Vi har startat vår resa från bondby till ekoby. I häftet kan du läsa mer om gården, odlingen, skogen samt samarbetet på gården. Du kan även läsa om våra dammar samt om solelen.


Klicka här för att bläddra  i häftet (länk)

Kontaktuppgifter

kristina@ingebohagar.se, 070-6583212


Följ oss i sociala medier: Facebook & Twitter

#ingebohagar #ingebo